O projekcie

W ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów »

Nasi partnerzy

Gmina Bobrowniki jest gminą wiejską o charakterze rolniczym położoną na prawym brzegu rzeki Wisły województwa kujawsko-pomorskiego
Gmina Brześć Kujawski jest gminą miejsko-wiejską, której wiodącą funkcją jest produkcja rolna, a uzupełniającą przemysł rolno-spożywczy
Gmina Fabianki jest gminą wiejską o charakterze rolniczym położoną w województwie kuj-pom., na prawym brzegu rzeki Wisły
Gmina Lubanie jest gminą wiejską o charakterze rolniczym położoną w południowo - wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego
Gmina Włocławek jest gminą wiejską o charakterze rolniczym znajdującą się w południowo-wschodniej części powiatu włocławskiego
Gmina Miasto Włocławek jest trzecim co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego, ulokowanym na 8 433 ha

Aktualności

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.2 kierunki rozwoju

 Firma Ageron Polska realizująca projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich... »

Raport z konsultacji przeprowadzonych w dniach 14. 08 – 5.09. br na terenie MOF Włocławka

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”... »

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w... »

Dnia 4 września we Włocławku odbyły się konsultacje społeczne, podczas których przewidziano spotkania konsultacyjne

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”... »

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.1 - diagnoza

Firma Ageron Polska realizująca projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju... »

Powiedzieli o rozwoju

Nasz zespół

Na potrzeby realizacji projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.