This is a Standard post

W ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miasto Włocławek, wśród 32 innych samorządów w kraju, otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Aplikacje w ramach konkursu złożyły 78 samorządy lub ich związki. Projekt będzie realizowany w ramach współpracy miasta Włocławek z gminami: Brześć Kujawski, Lubanie, Włocławek, Fabianki oraz Bobrowniki.

Celem projektu jest:
- określenie granic obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek oraz opracowanie „Strategii rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka na lata 2014-2020”,
- sporządzenie „Studium komunikacyjnego dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego”,
- sporządzenie „Analizy rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego”.