This is a Standard post

W dniu 1 lipca 2013 roku nastąpiło podpisanie Deklaracji współpracy w celu realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez Prezydenta Andrzeja Pałuckiego oraz Gminą Bobrowniki reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Grzegorzewskiego.

W dniu 3 lipca 2013 roku została zawarta Umowa partnerska w sprawie przystąpienia i realizacji Projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, pomiędzy Liderem Projektu a Partnerami Projektu.

W roli Lidera Projektu występuje Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, natomiast Partnerami Projektu są: Gmina Brześć Kujawski reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Zawidzkiego, Gmina Lubanie reprezentowana przez Wójta Sławomira Piernikowskiego, Gmina Włocławek reprezentowana przez Wójta Ewę Braszkiewicz oraz Gmina Fabianki reprezentowana przez Wójta Jana Krzyżanowskiego.