This is a Standard post

W dniu 29 kwietnia br., o godz. 11.00, w zabytkowej Sali Zebrań Starej Remizy przy ul Żabiej 8 we Włocławku rozpocznie się konferencja poświęcona realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty realizacji projektu w postaci dokonanej delimitacji obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek. Uczestnicy konferencji zostaną także zapoznani z pozostałym zakresem planowanych prac oraz założeniami polityki terytorialnej w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.