This is a Standard post

Firma Ageron Polska realizująca projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” dokonała delimitacji obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek. Dokument został odebrany protokołem z dnia 10 kwietnia br. przez wszystkich członków Zespołu Projektowego.

Poniżej zamieszczamy ww. opracowanie.

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych