This is a Standard post

W dniu 24.02.2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Ageron Polska z Warszawy, wyłonioną w przetargu nieograniczonym, która zrealizuje projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Wartość zadania wyniesie 725 564,70 zł brutto. Opracowania mają powstać do 31 października 2014 roku.