This is a Standard post

 W dniu 29 kwietnia 2014r. w zabytkowej Sali Zebrań Starej Remizy przy ul Żabiej 8 we Włocławku odbyła się konferencja poświęcona realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe efekty realizacji projektu w postaci dokonanej delimitacji obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z pozostałym zakresem planowanych prac oraz założeniami polityki terytorialnej w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

 

Konferencja poświęcona realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”