This is a Standard post

Firma Ageron Polska realizująca projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” opracowała dokument pn. "Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.1 diagnoza". Dokument został odebrany protokołem z dnia 06 sierpnia br. przez wszystkich członków Zespołu Projektowego.

Poniżej zamieszczamy ww. opracowanie.

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.1 diagnoza