This is a Standard post

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020” w dniach 14 sierpnia – 5 września br. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których przewidziano spotkania konsultacyjne. We Włocławku w dniu 4 września odbyły się dwa spotkania:

  • o godzinie 10.00 w sali 302 Urzędu Miasta Włocławek zorganizowane zostało spotkanie z udziałem burmistrzów oraz wójtów gmin wchodzących w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego,
  • o godzinie 17.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem społeczności lokalnej.

Zebrani goście dyskutowali nad założeniami opracowywanego przez firmę Ageron dokumentu „Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020” powstającego w ramach projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”.

Otwarte spotkania konsultacyjne odbyły się również w: Gminie Brześć Kujawski (2 września br.) oraz Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą (3 września br.).

Konsultacje społeczne we Włocławku w dniu 4 września

 Dnia 4 września we Włocławku odbyły się konsultacje społeczne, podczas których przewidziano spotkania konsultacyjne.