This is a Standard post

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020” w dniach 14 sierpnia – 5 września br. odbyły się konsultacje społeczne, które przebiegały dwutorowo: za pomocą formularza konsultacyjnego oraz otwartych spotkań z mieszkańcami MOF Włocławka.

Podczas trwania konsultacji przekazane zostały ogółem 64 uwagi/wnioski/propozycje, ich szczegółowe zestawienie wraz ze sposobem odniesienia przedstawia załączony raport.

Do pobrania: