This is a Standard post

 Firma Ageron Polska realizująca projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” opracowała dokument pn. "Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.2 kierunki rozwoju".
Poniżej zamieszczamy ww. opracowanie.

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - cz.2 kierunki rozwoju