W dniu 3 lipca 2013 roku Gmina Miasto Włocławek, występująca w roli Lidera Projektu, zawarła z Partnerami Projektu: Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek oraz Gminą Fabianki Umowę Partnerską w sprawie przystąpienia i realizacji Projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, określającą szczegóły współdziałania.

W dniu 1 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Gminą Bobrowniki została zawarta Deklaracja Współpracy w celu realizacji Projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.

Prezentacja Lidera projektu Gminy Miasto Włocławek oraz Partnerów projektu: Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Włocławek, Gminy Fabianki i Gminy Bobrowniki

 Gmina Bobrowniki

Gmina Brześć Kujawski

Gmina Fabianki

Gmina Lubanie

Gmina Włocławek

Gmina Miasto Włocławek