Opracowany dokument pozwoli na ocenę dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego. Pozwoli zweryfikować potencjalne skutki realizacji autostrady A1 dla funkcjonowania systemu komunikacji w mieście i obszarze funkcjonalnym Włocławka oraz wskazać warianty rozwoju układu drogowo – ulicznego i celowość wraz z lokalizacją trzeciej przeprawy mostowej w granicach miasta Włocławek. Przeanalizuje powiązania komunikacyjne z gminami ościennymi, także w świetle ich rozwoju gospodarczego.

Do pobrania: