Podpisanie umowy z firmą Ageron Polska

W dniu 24.02.2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Ageron Polska z Warszawy, wyłonioną w przetargu nieograniczonym, która zrealizuje projekt pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Wartość zadania wyniesie 725 564,70 zł brutto. Opracowania mają powstać do 31 października 2014 roku.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 31 lipca 2013 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna a Gminą Miasto Włocławek zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Dofinansowanie uzyskano w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie

Umowa partnerska

Zawarta w dniu 3 lipca 2013 roku umowa partnerska w sprawie przystąpienia i realizacji Projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, pomiędzy Liderem Projektu a Partnerami Projektu.
W roli Lidera Projektu występuje Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, natomiast Partnerami Projektu są: Gmina Brześć Kujawski reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Zawidzkiego, Gmina Lubanie reprezentowana przez Wójta Sławomira Piernikowskiego, Gmina Włocławek reprezentowana przez Wójta Ewę Braszkiewicz oraz Gmina Fabianki reprezentowana przez Wójta Jana Krzyżanowskiego.

Umowa partnerska

Deklaracja współpracy
Zawarta w dniu 1 lipca 2013 roku Deklaracja współpracy w celu realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez Prezydenta Andrzeja Pałuckiego oraz Gminą Bobrowniki reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Grzegorzewskiego.

Deklaracja współpracy